Find more about Weather in Haukivuori, FIHaukivuoren sää

Tervehdys Kyyveden kupeesta, Haukivuorelta!

Tämä on pitäjämme, Haukivuoren, kotisivu. Jo ”ajankohtaista” tämän sivun oikealta reunalta löydät aluejohtokuntamme strategisia linjauksia ja keskeisiä toimintaamme liittyviä asioita, joihin kannattaa syventyä nähdäksenne vahvan elinvoima- ja kehittämisvauhdin aluejohtokunnan toiminnassa. Vuoden aktiiviaika tältä vuodelta alkaa olla takana ja nyt keskitymme v. 2017- 2018 asioihin. Listaamme tämän tekstin jälkeen esityksemme Mikkelin kaupungille ”investointi- ja peruskunnostuskohteen” otsakkeella.

Ensin haluan kiittää kaikkia toimintaamme osallistuvia tahoja ja henkilöitä onnistuneesta vuoden kehittämistoimista sekä Haukivuorelaiset ry:tä tapahtumien vastuulisena toimijana aktiivisuudesta, kuten myös toritoiminnan vastuusta ja ohjaamisesta.

Merkittävimmät tämän hetken asiat ovat 15.9.2016 hyväksyessämme Kalvitsan alueen aluejohtokuntamme toimintaan mukaan sekä koko aluejohtokuntatyön uudistamisen Mikkelin kaupungin alueella. Kannatamme uudistamista erittäin lämpimästi, koska se on hyvin lähellä nykyistä toimintamalliamme, jossa keskitytään vahvoin toimenpitein alueiden elinvoima- ja kehittämistoimiin omatoimisesti ja kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttaen niin, että alueelle saadaan strategian mukaisesti määrärahoja kehittämistoimien toteuttamiseksi ja Asemankylän kaupunkitason ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi. Uusi aluejohtokuntamalli astuu voimaan kuntavaalien jälkeen v. 2017. Myös uusi aluejohtokunta valitaan silloin neljäksi (4) vuodeksi.

Leo Laukkanen
Aluejohtokunnan puheenjohtaja

 

INVESTOINTI- JA PERUSKUNNOSTUSKOHTEET VV. 2017 – 2018

A. Ykköskorin hankkeet;

 1. Haukivuoren satamaprojektin loppuunsaattaminen vuonna 2017
 2. Haukivuoren päiväkodin rakentamisaikataulu vv. 2018 -2019 ja ala-asteen purkuaikataulu.
 3. Kyyveden veden- ja kalaston laadun kunnossapito/kaupungin toimenpiteet
 4. Luhtitien ja Tuliniemen tien peruskorjauksen ajankohta vuodelle 2017.
 5. Metsän raivaus/pienvesakkojen vuosittainen poistaminen ja nurmikot.
 6. Haukivuoren omakoti- ja yritys/teollisuustonttien lisäkaavoitus ja markkinointitoimet/hinnoittelu. Kyyveden vapaa-ajan tonttien markkinoinnin lisääminen.
 7. Bussipysäkkien katosten uudistaminen
 8. Kerovuoren taukopaikan kunnostus.

B. Kakkoskorin hankkeet;

 1. Tele- ja puhelinliikenteen oleellinen parantaminen erityisesti haja-asutusalueella
 2. Veneiden laskupaikkojen lisääminen Kyyveden ympäristössä.
 3. Aluejohtokunnan toimintakonsepti jatkossa (tekla/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta)
 4. Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto.
 5. Käyttörahan sisällön tarkistaminen
 6. Frisbee-golf radan rakentaminen Rantokankaan kuntoradan yhteyteen ja satamaan vuoden 2017 aikana.

C. Kolmoskorin hankkeet;

 1. Haukivuoritalon kunto ja sen kunnostaminen sekä vuokrien tarkistaminen tilojen edellyttämälle tasolle
 2. Haukivuoritalon vuokran tarkistaminen tilojen vuokraamiseksi.
 3. Haukivuoren kävelypolut Haukivuoren satama – Kisaranta – Laanilahti ja Häkkilän luontopolku.
 4. Maastopyöräreitti saatetaan käyttökuntoon kesäksi 2017, jolloin maanomistajilta on haettu lupa reitin käyttöönottamiseksi.

Lisätietoa investointi- ja peruskunnostuskohteista vuosina 2017-2018

Ajankohtaista

29.3.2017

Ketkä aluejohtokuntaan 2017 – 2021? Tee ehdotus parhaiten tehtävään soveltuvista henkilöistä, itseäsi unohtamatta, vaikuttamaan, päättämään ja toimimaan Haukivuoren kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi. Sähköinen lomake löytyy täältä: haukivuori.fi/ajkvaalit

9.3.2017

Vuokralle tarjotaan 36 m2 yksiötä Luhtitieltä (osoite luhtitie 23). Huoneisto on vapaa
1.3.2017 lukien. Lisätietoja: Pertti Häkkinen puh. 0500 658366.

9.3.2017

Lue lisää vuoden 2017 avustusten jaosta ja hakumenettelystä.

5.7.2016

Kaupunginhallitus puoltaa Emostensuon turvelupahakemusta. Vaikuta lopulliseen päätökseen turvelupahakemuksesta ja anna palautetta Aluehallintavirastolle (kirjaamo.ita@avi.fi), diarinumerot ym. löytyvät Kyyveden kalastusalueen lausunnosta. Asiasta lisää: Ympäristölautakunnan kielteinen päätös ja Aluejohtokunnan lausunto

17.5.2016

Maakuntaliitolta tullut vastine liittyen Aluejohtokunnan ja Kalastusalueen vastineeseen vaihekaava 2 lausuntopyyntöön Etelä-Savon Maakuntaliitolle.

17.5.2016

Uudet bussivuorot 6.6. alkaen sekä lippujen hinnat. Haukivuori kuuluu E-vyöhykkeeseen välillä Saksalanharju – Kantala.


Uutisarkisto

Tapahtumia

31.3.
18:00 Liikuntaperjantai
3.4.
3.4. - 8.4. Kulttuuri- ja kirjastoviikko
6.4.
11:00 Asumisturvallisuus / Eläkeliiton kuukausikerho
7.4.
18:00 Liikuntaperjantai
23.4.
13:00 Yhteislaulutilaisuus

Tapahtumakalenteriin

Haukivuoren kesäkalenteri 2016 kansi
Uusi kesäkalenteri on ilmestynyt!

Yhteispalvelupiste

Kirjasto
Keskustie 52
51600 Haukivuori [kartta]

Puhelin
044 – 794 2130
044 – 794 2131
044 – 794 2132

Seutuhaku

Reitti- ja palveluhaku


Takaisin ylös