Find more about Weather in Haukivuori, FIHaukivuoren sää

Tervehdys Kyyveden kupeesta, Haukivuorelta!

Tämä on pitäjämme, Haukivuoren, kotisivu. Jo ”ajankohtaista” tämän sivun oikealta reunalta löydät aluejohtokuntamme strategisia linjauksia ja keskeisiä toimintaamme liittyviä asioita, joihin kannattaa syventyä nähdäksenne vahvan elinvoima- ja kehittämisvauhdin aluejohtokunnan toiminnassa. Vuoden aktiiviaika tältä vuodelta alkaa olla takana ja nyt keskitymme v. 2017- 2018 asioihin. Listaamme tämän tekstin jälkeen esityksemme Mikkelin kaupungille ”investointi- ja peruskunnostuskohteen” otsakkeella.

Ensin haluan kiittää kaikkia toimintaamme osallistuvia tahoja ja henkilöitä onnistuneesta vuoden kehittämistoimista sekä Haukivuorelaiset ry:tä tapahtumien vastuulisena toimijana aktiivisuudesta, kuten myös toritoiminnan vastuusta ja ohjaamisesta.

Merkittävimmät tämän hetken asiat ovat 15.9.2016 hyväksyessämme Kalvitsan alueen aluejohtokuntamme toimintaan mukaan sekä koko aluejohtokuntatyön uudistamisen Mikkelin kaupungin alueella. Kannatamme uudistamista erittäin lämpimästi, koska se on hyvin lähellä nykyistä toimintamalliamme, jossa keskitytään vahvoin toimenpitein alueiden elinvoima- ja kehittämistoimiin omatoimisesti ja kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttaen niin, että alueelle saadaan strategian mukaisesti määrärahoja kehittämistoimien toteuttamiseksi ja Asemankylän kaupunkitason ympäristön ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi. Uusi aluejohtokuntamalli astuu voimaan kuntavaalien jälkeen v. 2017. Myös uusi aluejohtokunta valitaan silloin neljäksi (4) vuodeksi.

Leo Laukkanen
Aluejohtokunnan puheenjohtaja

 

HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNAN STRATEGISIA TOIMENPITEITÄ v. 2017 – 2019

Alkukesän aikana kaupungin toimesta toteutettavia hankkeita ovat vanha torin kunnostus, Vanhan Siwan ja Osuuspankin välisen viheralueen siistiminen ja hoito, sataman hiekkakentän pinnoitus sekä metsän maisemoinnin loppuun suorittaminen ja vuosittainen siistiminen

Pohjois-Savon ELY:n toimesta rakennetaan uudet linja-autokatokset Asemankylän ja kirkonkylän tienristeykseen sekä Saksalanharjun pysäkeille. ELY vastaa uutena toimenpiteenä tienvarsinurmikoiden jatkuvasta hoidosta kesäkauden aikana. Toimenpiteisiin kuuluvat lisäksi ojien puhdistaminen Porsaskoski – Nykälän tien suunnalla ja Keskustien varressa sekä niiden ympärillä olevan ELYn vastuualueella olevan metsän raivaus sekä sadevesikaivojen puhdistus.

Vuosien 2017-2019 keskeisiä painopistealueita ovat:

1.      Haukivuoren sataman kunnostuksen loppuun saattaminen vv. 2017-2018 sekä Torin ja sataman kesäkioskin toimivuuden varmistaminen

2.      Haukivuoren omakoti- ja teollisuustonttien lisäkaavoitus strategianjakson aikana

3.      Haukivuoren päiväkodin rakentaminen v. 2019 mennessä nykyisen ala-asteen koulun paikalle

4.      Haukivuori-talon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja kunnostusehdotukset Mikkelin kaupungille

5.      Hyvinvointiaseman ja kirjaston nykytoiminnan laajuuden jatkuvuuden varmistaminen

6.      Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto

7.      Haukivuoren asuin- ja vapaa-ajantonttien markkinointi sekä muiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toimenpiteet v. 2017-2018 aikana Xamk-opinnäytetyön esitykset huomioiden

8.      Haukivuori-esitteiden ylläpito ja uudistaminen sekä matkailuopastuksen varmistaminen

9.      Tele- ja puhelinliikenteen toimivuuden oleellinen parantaminen haja-asutusalueella ja siihen vaikuttaminen

10.  Kyyveden vedenlaadun varmistaminen hyvä-tasolla yhteistyössä kalastus- /kalatalousalueen kanssa

11.  Veneiden laskupaikkojen lisääminen

12.  Frisbee-golf-toimet vaiheittain: vaihe 1, satama ja ala-asteen kenttä (2017), vaihe 2, täysimittainen rata Rantokankaalle v. 2019 mennessä

13.  Haukivuoren pohjoisen ja Häkkilän suunnan pyöräreittien toimivuuden ja opastuksen kuntoon laitto kesän 2017 aikana sekä Häkkilän eräpolun ja melontareittien laavujen kunnon varmistus

14.  Haukihallin käytön aktivointi

15.  Talviliikuntapaikkojen turvaaminen ja kunnossapito Asemankylällä

16.  Tuliniementien ja Luhtitien suunnitelmien toteuttamisen aktivointi

17.  Juna- ja linja-autoliikenteen toimivuuden varmistaminen sekä mahdollinen linja-autovuorojen lisääminen

18.  Vuosittaisen kesäkalenterin tekeminen yhteistyössä Haumedian kanssa

19.  Haukivuorelaiset ry:n ja aluejohtokunnan yhteistyön ja toimenpiteiden koordinoinnin selkeyttäminen

20.  Häkkilän luontopolun näköalapaikan turvallisuuden lisääminen ja Kerolahden tien ja ilmoitustaulujen kunnostaminen

21.  Uusien pyöräreittien, Häkkilän ympäristön ja Haukivuoren-Mikkelin vanhantien, kuntoon saattaminen ja opastus

22.  Naarajoki – Kyyvesi – Puulavesi melontareittikartaston uusiminen

23.  Pyöräreitti- ja luontopolkuesitteen tekeminen Haukivuoren alueelle

24.  Kyyveden kalojen kalaston laadun ja näytteiden otto

25.  Turveteollisuuden aluetaloudellisen merkityksen selvittäminen mm. Pieksämäen ja Mikkelin kaupunkien turvealueilla, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntaliittojen ja eräiden kaupunkien sekä kuntien tukemana, yhteistyössä Kyyveden kalastusalueen sekä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Ajankohtaista

21.3.2018

Valitus Emostensuon ympäristölupapäätökseen.
Jos haluat osallistua allekirjoituksellasi tähän valitukseen, ohjeet ja lomake löytyy täältä.

20.2.2018

Yhteispalvelupisteen nimi muuttui 2018 alusta, se on nyt Asiointipiste. Palveluvalikoimat säilyvät entisellään.

Asiointipisteen tiedot

4.2.2018

Avustusten jakoperiaatteet ovat muuttuneet vuoden 2018 alusta. Lue lisää.

16.8.2017

Linja-autovuorot 15.8.2017 alkaen. Linja-auto Haukivuoreen lähtee Mikkelistä matkakeskuksen laiturista numero 5. Lisätietoa lippujen hinnoista ja maaseutuliikenteestä saat täältä.

16.6.2017

Uusi aluejohtokunta on valittu. Katso tästä uudet jäsenet.

19.4.2016

Voimassa olevan kaavan mukainen omakotitonttitarjonta Asemankylällä.


Uutisarkisto

Tapahtumia

1.4.
Tuomasmessu
5.4.
11:00 Eläkeliiton kuukausikerho
21.4.
10:00 Pikkukokit
25.4.
Vapputapahtuma koululla
26.4.
Pöytä on katettu

Tapahtumakalenteriin

Haukivuoren kesäkalenteri 2017 kansi
Uusi kesäkalenteri on ilmestynyt!

Asiointipiste

Kirjasto
Keskustie 52
51600 Haukivuori [kartta]

Puhelin
044 – 794 2130
044 – 794 2131
044 – 794 2132

Seutuhaku

Reitti- ja palveluhaku


Takaisin ylös