Ajantasaista tietoa aluejohtokunnan kokoonpanosta ja päätöksistä mikkeli.fi -sivuilta linkkien takaa:

HAUKIVUOREN AJK – TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2025

Visio: Elinvoimainen Haukivuori puhtaan Kyyveden kupeessa

Missio: Haukivuoren Aluejohtokunta vahvistaa Haukivuoren alueen vetovoimaa osana menestyvää Mikkeliä

Aluejohtokunnan rooli: aktiivinen toimija Haukivuoren hyväksi

Toimintasuunnitelman viisi teemaa:

1. Asuminen – turvallinen asuinympäristö

 • Vakinaisen ja vapaa-ajan asumisen lisääminen. Asukasmäärä luo elinvoimaa ja olemassaolon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuoren pitäjän alue)
 • Uusien asukkaiden paikkakunnalle saanti ja siihen liittyvä segmentoiva ammattitaitoinen markkinointi.
 • Laadukkaiden asumisedellytysten turvaaminen. Edullinen, turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö
 • Kaavoitus, tontit, luvat. Vapaa-ajan asukkaan rooli alueensa aktiivisena toimijana ja vaikuttajana, loma-asuntojen muuttaminen pysyväksi asunnoksi ym. Paikallis- ja vapaa-ajan asukkaiden kuuleminen säännöllisesti
 • Markkinointia ja viestintää Haukivuoren ulkopuolelle näkyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi
 • Haukivuoren pitäjän alueen elin- ja vetovoiman vahvistaminen. Strategiset kohderyhmät: Haukivuoren Asemankylä, alueelle muuttajat eri segmenteissä: lapsiperheet, etätyöläiset, vapaa-ajan asukkaat ja seniorit

2. Palvelut – aktivoiva arki

 • Palvelujen tason ja laadun ylläpitäminen: asukasmäärä ja kassavirta luovat elinvoiman, kasvun tason ja olemassaolon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuori)
 • Asemankylä ja hyvät lähipalvelut, aktivoivat palvelut
 • Strategiset Kohteet: Haukivuoren Hyvinvointiasema, keskustan julkiset ja yksityiset palvelut, Yhtenäiskoulu ja uusi päiväkoti, Kirjasto ja asiointipiste, Haukivuori-talo. Haukivuoren Asemankylä, Satama. Liikuntakohteet: Rantokankaan eri toiminnot, frisbee-golf, Häkkilän retkipolku, Kangasjärven laavu ja Majava-kanoottireitti, Naarajärven-Kyyveden-Puulan kansainvälinen kanoottireitti, pyöräreitti, lasten ja nuorten liikuntapaikat, skeittirata
 • Kunnostettu satama ja sen kioski on keskeinen kohden Kyyveden aktiviteettien lähtö- ja paluuliikenteelle sekä matkailutoimien organisoinnille.
 • Merkittävien alueen tapahtumien esille nosto Haukivuori-brändin mukaisesti

3. Liikenne – ilmastoystävällinen saavutettavuus

 • Haukivuoren saavutettavuus eri liikennejärjestelmissä
 • Tietoliikenneyhteydet oltava kunnossa
 • Alemman tieverkoston kunnon ylläpito ja huolto Haukivuoren pitäjän alueella on parannuttava, merkittävä metsänhoidolle, maaseutuyrittäjyydelle, matkailun ja vapaa-ajan asutuksen kasvattamiselle ja yleensä haja-asutus-liikennöinnille. Kunnostuskohteet.
 • Haukivuoren junavuorojen palauttaminen edelleen vahvana tavoitteena, junan pysähtyminen Haukivuorella tärkeä osa vetovoiman lisäämiselle ja asukasmäärän lisäämiselle. Aseman kohdan ratageometrian muutosten estäminen (johtaa junaliikenteen uudelleen aloittamisen merkittäviin kustannusten nousuun).
 • Strategiset kohteet: joukkoliikenne, juna- ja linja-autoliikenne Haukivuorelle sekä yhteydet kaukoliikenteeseen, Haukivuoren Asema, tieverkosto

4. Ympäristö – vetovoimaa ja laatua aktiivisella otteella

 • Kyyvesi vetovoimatekijänä, luontokohteet. Kyyveden nostaminen toiminta-, markkinointi- ja suojeluarvoon, jotka sille kuuluvat. Kyyveden kunto. Vesienlaatu ja virkistystoiminta, kaupungin tuen lopettaminen turveluville ja vesistöä pilaaville kohteille.
 • Alueen ympäristön hoidon varmistaminen: viihtyisyys, näkymät esiin,  puhtaat vesistöt ja ympäristö, vetovoimatekijät
 • Mikkelin kaupungin vastuunalainen alueiden ja ympäristö hoito Asemankylän ja sataman alueista, eri toiminnoista, rakennuksista, ympäristön laadukkaasta ja rationaalisesta hoidosta sekä maisemoiduista metsäalueista.
 • Metsän raivaus ja nurmikkojen hoito säännölliseksi vuositasoiseksi on kaupungin vastuulla sen omistamissa maissa ja kumppanuusyhteisömme Lions Club Haukivuori hoitaa yksityisten maat, kuten myös jouluvalojen hoito on Lions Clubin vastuulla kumppanuusperiaatteiden mukaisesti.
 • Ekologisuus, luomutuotannon merkittävä määrä alueella
 • Taajamien tien kunnon ylläpito, erityisesti  72-tie ja Keskustie, haja-asutusalueen tiet, teiden varsien siisteys sekä ojitus (Ely-keskuksen vastuulla vähintään kakkoskategorian laatutasolla)
 • Strategiset kohteet: Asemankylä, satama, Asemankylän ”kesäolohuone” ja caravan-alue, Haukivuori-maamerkki, Asemankylän Kyyveden rannan kohteet (satamakokonaisuus, Tiilipiippu kulttuuriklubi, uimarannat, veneenlaskupaikat), itse Kyyvesi, Rantokangas, kirkonkylä, drumliini

5. Elinkeinot – elinvoimaa alueelle

 • Yrittäjä-etätyöedellytysten lisääminen, tietoliikenneyhteyksien sujuvuus, alueen keskeisten vahvuuksien kaupallistaminen
 • Väestön rakenteen kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista alueella
 • Alueen keskeisten vahvuuksien kaupallistamista
 • Palvelujen tason ja laadun ylläpitäminen: asukasmäärä ja kassavirta luovat elinvoiman, kasvun tason ja olemassaolon edellytykset toimintaympäristölleen (Haukivuori)
 • Matkailu- , elämys- ja markkinointituotteistusta on lisättävä. Viestintää on kohdistettava ja panostettava Haukivuoren ulkopuolelle, ensisijaisina kohteina Mikkelin seutu, muut kunnat ja pääkaupunkiseutu. Yhteistyössä Mikkelin kaupungin markkinoinnin/viestinnän kanssa
 • Merkittävä informaatio- ja palvelutiedote on Haumedian kanssa yhteistyössä tehty vuosittainen palvelu- ja tapahtumakalenteri

Viestintä ja alueen markkinointi

 • Aluejohtokunnan suora tiedottaminen, Haukivuori-brändäys ja vuorovaikutus on aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa, Haukivuoren tunnettuisuutta ja vaikuttavuutta lisäävää.
 • Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliitto, AVI, ELY, tiedotusvälineet, kansanedustajat, ministeriöt uHaukivuoren vahvuuksia, toimintaa, tapahtumia ja muuta näkyvyyttä on tuotava esille sähköisesti ja keskitetysti sekä markkinoimaan eri osatekijöitä
 • Aluejohtokunnan informaatio- ja kuulemistapahtumat (seuraava 2022) Asemankylällä eri sidosryhmille ja asukkaille järjestetään vähintään kerran vuodessa sekä tarvittaessa muiden tapahtumien yhteydessä
 • Mukana muuttuvassa viestinnässä eri kohderyhmät huomioiden
 • www.haukivuori.fi, videot, some