Kyyvesi

Kyyveden pinta-ala on viidennes Haukivuoren pinta-alasta. Sillä on aina ollut tärkeä merkitys haukivuorelaisille. Laivat ovat kuljettaneet sillä matkustajia sekä rahtia ja se on palvellut puutavaran kuljetusreittinä sahalle.

Järven pituus on noin 26 kilometriä ja leveys vaihtelee 1 – 9 kilometrin välillä. Järven pinta-ala on 133 km2. Rantaviivaa on 790 kilometriä, josta Haukivuoren alueella 520 km.

Vuosina 1869-70 järven pintaa laskettiin yhteensä 1,78 metriä, mikä nykyisin näkyy rantaluhtina, somerikkoina, pienten saarten määrinä ja vesialueen kivisyytenä. Lehtipuuvaltaiset rantametsät ovat tyypillisiä. Kyyvesi ja sen ympäristö tarjoavat monipuolisen ja rehevän elinympäristön useille uhanalaisille ja harvinaisille lajeille kuten valkoselkätikka, nuolihaukka, metso, kuikka, kuhankeittäjä ja saukko.

Suurin järvenselkä, Hulkonselkä, kattaa lähes koko itäosan. Suurin saari, Emäsalo, on kooltaan reilut 200 hehtaaria. Jääkauden jäljiltä alueella on jyrkkiä kallioseinämiä, avokallioita, rakkakivikoita eli pirunpeltoja ja yksittäisiä kivipaaseja saarten sisäosissa sekä rannoilla. Kivipaaseista komeimmat, Kirkonkivi ja Hulkonkivi, sijaitsevat aivan kirkonkylän tuntumassa. Paadet ovat useiden metrien korkuiset. On kerrottu että piru aikoinaan suuttui ja heitti kivet tuhotakseen kirkon, mutta ne lensivät sen yli veteen ja ovat näin myös samassa linjassa jonkun matkan päästä toisistaan.

Kyyvedellä on paljon saaria, yli 400 kappaletta. Pitkiä kapeita lahtia (Pohjalahti, Nykälä, Taipale) on paljon. Suurin osa järven alueesta kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Kyyvedellä on muutamia rantautumispaikkoja, Vavesaaren, Emäsalonniemen, Iso-Repon ja Tyltynniemen rantautumispaikat sekä Keronvuoren aarnialueen rantautumispaikka.


Naarajoki -melontareitti

Naarajoki -melontareitti alkaa Pieksämäen Naarajärveltä. Reitti vie melojat Naarajoen, Niskajärven, Välijoen, Vehvaa-järven, Rantojoen kautta Pyhäluomaan ja Porsaskoskelle. Kosken jälkeen reitti kulkee Pitkäsjärvestä Pitkäsjoen kautta Palvalammelle, josta reitti jatkuu Nykälänjoen ja Orjuulammen kautta Kyyvedelle. Kyyvedeltä matkaa voi jatkaa Rauhajärven ja Läsänkosken kautta Puulalle. Reitti päättyy Kangasniemen kirkonkylälle. Reitti on kokonaisuudessaan yli 100 km pitkä, josta 60 km on jokiosuutta.


Keronvuoren aarnimetsäalue

Keronvuori ja sen länsipuolen lehto on rauhoitettu Keronvuoren aarnialueeksi. Alue on virkistysaluetta, jonne on rakennettu retkeilijöitä palvelemaan keittokatos ruokailuryhmineen.


Häkkilän retkipolku

Polun reitit ovat pituudeltaan 12-30 km. Polku on vaihtelevaan maastoon merkitty vaellusreitti, joka kulkee läpi Häkkilän Kyyveden rantamaisemissa poiketen myös Keronvuorella. Polku sivuaa Hietajärveä, Pohoslampea ja Maislampea. Polkua voi halutessaan kulkea myös lyhyempiä osuuksia. Keronvuorelta on hyvät näköalat Kyyvedelle. Reitin merkintänä on keltainen neliö.

  • Sopii koko perheelle
  • Useita levähdys- ja nuotiopaikkoja, kota ja wc:t
  • Majoitusmahdollisuus, Häkkilän erämaja

Reitin yhteyshenkilö on Veli Manninen, puh. 044 239 2346.


Haukivuoren pyöräilyreitti

Reitti kulkee Haukivuoren läpi Mikkelin Kinnarista, Lomatriolle Naarajärvelle. Alueen järvi- ja maalaismaisemat näyttäytyvät parhaimmillaan pitkin reittiä. Reitin pituus noin 90 km.