Emostensuon turveluvan valitus

Valitus Emostensuon ympäristölupapäätökseen

Jos haluat osallistua allekirjoituksellasi tähän valitukseen, seuraa seuraavia ohjeita:

1. Ne valittajat, joilla on kiinteistö suoranaisesti Kyyveden rannalla tai purkuojan varrella sekä turvetuotannon vaikutuspiirin lähellä, KIRJOITTAVAT KIINTEISTÖTUNNUKSEN esille oman allekirjoituksensa yhteyteen.

2. Ne tahot, jotka KANNATTAVAT valitusta, mutta eivät ole kohdan 1 mukaisia valitukseen oikeutettuja, kirjoittavat allekirjoituksensa yhteyteen KANNATAN VALITUSTA.

Tämä jako helpottaa Vaasan hallinto-oikeuden työtä.

Maksu menee Pelastetaan Savon Veet ry:n valituksen allekirjoittajilta yhteensä 250 € könttänä, jonka yhdistys maksaa.

Lomakkeen voi allekirjoittaa Haukivuorella Wanhassa Osulassa tai lähettää Pelastetaan Savon Veet ry:n sihteerille, Yrjö Takkinen, Keskustie 59 A 5, 51600 Haukivuori.

Voit myös tulostaa liitteenä olevan lomakkeen, allekirjoittaa sen, skannata ja lähettää sähköpostilla sihteerille valkkuna (AT) gmail.com.

Valitus on oltava Vaasan hallinto-oikeudessa 3.4. joten allekirjoitukset pitäisi olla perillä 28.3. mennessä.

Tulostettava valituslomake, Emostensuo

Lehtiartikkeli paikallislehti Haukivuoren Seudussa 15.3.2018 (klikkaa isommaksi):
EMOSTENSUO ISAVI 3,2018 001

Linkissä alla Yrjö Takkisen video ja selostus Lonkarinjoen luusuasta lokakuulta 2015.
Tähän hiekkarannalle tulisi Emostensuon turvetuotannon vedet, jos ympäristölupa saisi lainvoiman.
https://drive.google.com/file/d/1WmQhItHomjpsy_WvXZQ96Hiwpy7gmn3b/view

Lisätietoja:
https://pelastetaansavonveet.com