Mikkelin kaupunki on uusinut avustusperiaatteensa syksyllä 2017.

Suurin uudistus uusien avustusperiaatteiden mukaan on se, että kulttuuritapahtumien ja -järjestöjen avustukset haetaan kulttuuripalveluilta, nuorisotoiminnan avustukset liikunta- ja nuorisopalveluilta ja urheiluseurojen avustukset liikunta- ja nuorisotoimelta. Aluejohtokunnat eivät enää myönnä avustuksia näihin.

Uusien avustusperiaatteiden mukaan avustuksia haetaan ensisijaisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden, kaupunkiympäristö- sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalta. Kaupunginhallitus voi poikkeustapauksissa myöntää toiminta- tai kohdeavustusta niille yhteiskunnallisesti merkittäville tahoille, jotka eivät kuulu aikaisemmin mainittuihin avustettaviin toimijoihin.

Avustushakemus voidaan tarvittaessa siirtää toisen palvelualueen päätettäväksi, jos toiminnan sisältö soveltuu paremmin tämän palvelualueen piiriin. Avustusta myönnetään kuitenkin vain yhteen kohteeseen vain yhdeltä palvelualueelta.

Palvelualueet päättävät omista avustusohjeistaan ja päätöksentekotasosta alla olevien kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Lue tästä kaupungin uusitut yleiset avustusperiaatteet

Mikkelin kaupunki on ottanut käyttöönsä avustushakemuksissa sähköisen hakumenettelyn. Kaupungin sivulta löytyy aluejohtokunnittain hakulomakkeet. Kirjautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarminteella.

Lisätiedot ja hakemuslomakkeet: Mikkelin kaupungin avustukset


Aluejohtokunnan MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET

Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan, Suomenniemen ja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnat myöntävät avustuksia, jotka kohdistuvat alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan. Avustus voidaan myöntää toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joka ei kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin.

Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan laajuuteen ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen. Aluejohtokunta edellyttää, että hankkeissa on myös omarahoitusta. Mikäli avustusta koskevissa asioissa ei ole annettu oikeita tietoja tai tapahtuu väärinkäytöksiä, voidaan aluejohtokunnan päätöksellä jo maksetut avustukset periä takaisin.

Avustusta saanut on velvollinen antamaan aluejohtokunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Avustusta saaneen hakijan on annettava tiliselvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä viimeistään samassa yhteydessä, kun uutta avustusta haetaan.

Toimintaohjeet:
1. Avaa hakemuslomake.

2. Tunnistaudu palveluun.

3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.

4. Tarkista ja lähetä hakemus.

5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan hakemuksen tekemistä kirjautumalla palveluun uudestaan linkistä. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, asiointipiste on apunasi. Muistathan, että asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.

Haukivuoren aluejohtokunnan kohdeavustushakemus

Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustushakemus

Muista avustuksista saat lisätietoa Mikkelin kaupungin sivuilta avustukset.